batedora com moure la càmera per veure-la


Resposta 1:

Botó central del ratolí per girar.

Maj + Botó central del ratolí per desplaçar-se.

Ctrl + Botó central del ratolí per fer zoom (mantenint premudes les tecles Ctrl + MMB, moveu el ratolí cap amunt per ampliar i cap avall per reduir). Com a alternativa, podeu utilitzar la roda del ratolí per ampliar i reduir la imatge.

Alt + Botó central del ratolí per canviar a una de les moltes vistes ortogràfiques (mantenint premudes les tecles Ctrl + MMB, moveu el ratolí cap a l'esquerra, la dreta, cap amunt i cap avall per obtenir diferents vistes orto). Com a alternativa, podeu utilitzar les tecles numèriques del teclat numèric: 1 per a la vista frontal, Ctrl + 1 per a la vista posterior, 3 per a la vista dreta, Ctrl + 3 per a la vista esquerra, 7 per a la vista superior, Ctrl + 7 per a la vista inferior, 5 per a la vista de perspectiva , 0 per a la vista de càmera.

Numpad "." clau o Ctrl + Numpad "." per centrar la vista en objectes seleccionats.

Maj + C per centrar la vista en tots els objectes de l'escena.