com obtenir palkia pokemon platí


Resposta 1:

Per aconseguir Palkia en platí, heu de completar la història a Spear Pillar. A continuació, obtingueu l’orbe brillant del mont. 4F 2 de Coronet des de dalt d’una cascada en una petita secció de cova, que requereix accés a Surf i Waterfall. L’Orbe Adamant també hi és. Després heu d’arribar a Spear Pillar, on tenir l’Orbe Lustrós revelarà un portal per Palkia i podreu entrar a combatre’l. Es troba al nivell 70 i coneix l’atac físic de tipus normal Slash, l’atac especial de tipus terra Poder de la Terra, el moviment d’estat de tipus psíquic Bloqueja curació i l’atac especial de tipus drac Spacial Rend.