com es diu bona sort en llatí


Resposta 1:

Bonam fortunam!

Van utilitzar el que s’anomena “acusatiu d’exclamació” per transmetre desitjos en forma de substantius (afegir un verb i esdevé més difícil).

En anglès, hem perdut l’acusatiu excepte en les paraules: jo, ell, ella, nosaltres, ells i el gairebé desaparegut who, així com la paraula arcaica thee.

Espero que això us ajudi!


Resposta 2:

Utinam fortuna!


Resposta 3:

Hi ha una coneguda dita llatina: "fortuna audaces iuvat" = "la fortuna afavoreix els atrevits". Així que puc imaginar-me: "Fortuna te iuvet!" = que la fortuna us afavoreixi!


Resposta 4:

Els romans utilitzaven "Res secundae", que significa alguna cosa així com "segones coses". És una expressió idiomàtica de "prosperitat", "èxit".


Resposta 5:

Benediximus és la paraula que s’utilitza per a la bona sort en llatí.


Resposta 6:
Benediximus

Resposta 7:

bona fortuna


Resposta 8:

Bona fortuna.